Nghêu trắng sạch Lenger 0.6 kg

Thành phần: Nghêu sống

Size: 60-80 con/kg;

Màu sắc: Trắng ngà;

Khối lượng tịnh: 0.6 Kg/khay;

Thời hạn bảo quản: 10 ngày nhiệt độ 4oC – 8oC

Giá: Liên hệ

Nghêu trắng sạch Lenger 0.6 kg

Thành phần: Nghêu sống

Size: 60-80 con/kg;

Màu sắc: Trắng ngà;

Khối lượng tịnh: 0.6 Kg/khay;

Thời hạn bảo quản: 10 ngày nhiệt độ 4oC – 8oC

Thịt Ngao Lenger

Chứng chỉ

Chính sách Trách nhiệm XH và Đạo đức KD

Chứng nhận ASC CERTIFICATE

Chứng nhận ASC CERTIFICATE

Chứng nhận ASC CoC CERTIFICATE

Chứng nhận ASC CoC CERTIFICATE

SA8000

Chứng nhận FSSC 22000

Chứng chỉ Halal

Chứng nhận IFS

Chứng nhận OCOP Nghêu thịt hộp Lenger

Chứng nhận OCOP Nghêu thịt Lenger

Chứng nhận OCOP Nghêu sốt bơ tỏi Lenger

Chứng nhận OCOP Nghêu sạch Lenger

Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập 2021

Chứng nhận chất lượng vàng thủy sản Việt Nam

Quy tắc ứng xử của tập đoàn Lenger seafoods

Quy tắc ứng xử của tập đoàn Lenger seafoods

Quy tắc ứng xử của tập đoàn Lenger seafoods

Video